Gołańcz
29.03.2009


    Kolej do Gołańczy dotarła w 1908 roku, kiedy to 1 października 1908 roku otwarto odcinek Skoki - Szubin na linii z Poznania do Bydgoszczy. W ten sposób cała linia była już otwarta. Tego samego dnia otwarto odcinek do Chodzieży przez Margonin i Szamocin. O ile linia z Poznania do Bydgoszczy była ważną linią, to odcinek do Chodzieży stanowił lokalne połączenie.
W zimowym rozkładzie jazdy 1977/1978 stacja Gołańcz obsługuje 8 par pociągów pasażerskich, przy czym 6 par na linii Poznań Gł. - Bydgoszcz Gł. i 2 pary na linii do Chodzieży. Jak widać ruch pasażerski na linii Gołańcz - Chodzież był raczej symboliczny i zapewne taki utrzymywał się do stycznia 1986 roku, kiedy to wstrzymano przewozy pasażerskie na tej linii. Z dostępnych mi informacji wynika, że składy towarowe kursowały jeszcze w latach dziewięćdziesiątych.
Rozkład jazdy 1993/1994 na linii Poznań Gł. - Bydgoszcz Gł. przewiduje dla stacji Gołańcz 10 pociągów pasażerskich - po 3 pary Poznań Gł. - Bydgoszcz Gł., oraz po 1 parze Wągrowiec - Bydgoszcz Gł. i Wągrowiec - Kcynia. Taka sama ilość pociągów znajduje się w rozkładzie jazdy z 2000 roku, przy czym niektóre kursy są wydłużone do i z Wolsztyna oraz z Grodziska Wlkp.
Obsługę przewozów pasażerskich na tym odcinku zapewniają głównie wagony piętrowe z lokomotywami SU45 i SU46. Część pociągów obsługiwana jest także wagonami przedziałowymi i bezprzedziałowymi.
    Niestety spadając liczba pasażerów, a także polityka transportowa doprowadzają do wstrzymania przewozów pasażerskich na odcinku Gołańcz - Kcynia 14.12.2003 roku. Wprawdzie niedługo później, bo już 5.01.2004 przewozy uruchomiono ponownie, jednak taki stan nie trwał długo i w kwietniu oraz maju 2004 roku całkowicie wstrzymano ruch z Wągrowca do Bydgoszczy Gł. Po wprowadzeniu autobusów szynowych, do Gołańczy od 12.12.2004 roku otwarto ponownie ruch pasażerski od strony Poznania. Taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Obecny rozkład jazdy przewiduje 5 par autobusów szynowych.

    Na dzień dzisiejszy ruch pasażerski i towarowy w kierunku Bydgoszczy nie istnieje i nie przewiduje się wprowadzenia autobusów szynowych, aczkolwiek Województwo Kujawsko-Pomorskie ma w planach otwarcie odcinka Bydgoszcz Gł. - Kcynia - tutaj należy szukać szansy na ponowne przewozy w kierunku Bydgoszczy, co ponownie dałoby możliwość przejazdu z Poznania przez Wągrowiec do Bydgoszczy.

Rozkłady jazdy z wybranych lat

Zima 1977/1978 Zima 1993/1994 1999/2000 2008/2009
Poznań-Chodzież/Bydgoszcz Poznań-Bydgoszcz Poznań-Bydgoszcz Poznań-Gołańcz
Bydgoszcz/Chodzież-Poznań Bydgoszcz-Poznań Bydgoszcz-Poznań Gołańcz-Poznań


  Od 1.05.2004 Gołańcz jest przystankiem osobowym. Stało się tak po tym, gdy zaprzestano prowadzenia ruchu pasażerskiego i nie było potrzeby utrzymywania stacji dla czynności techniczno - ruchowych. Od grudnia 2004, gdy ponownie uruchomiono przewozy pasażerskie również nie zachodzi potrzeba otwierania stacji, gdyż obsługę zapewniają szynobusy, a ewentualne manewry pociągów towarowych można wykonywać ręcznie przy pomocy kluczy ryglujących zamki zwrotnicowe.

  Dość ciekawie wygląda dawny budynek stacyjny, w którym do niedawna znajdowała się nastawnia dysponująca, kasa biletowa i poczekalnia. Górna kondygnacja jest zamieszkana. Z lewej strony budynku patrząc od strony torów znajdował się magazyn, a kawałek dalej z prawej strony budynki gospodarcze i ustęp. Od strony wyjazdu do Kcyni stoi zdewastowana dwustanowiskowa hala wachlarzowa, przed którą znajduje się obrotnica. Obok hali stoi wieża ciśnień w dość dobrym stanie zewnętrznym. Z prawej strony tej wieży znajduje się duża hala sześciostanowiskowa. Być może przeprowadzano w niej naprawy lokomotyw lub wagonów. Obiekt ten dziś również nie jest używany. Od strony Wągrowca znajduje się nastawnia wykonawcza "Gł1", która obsługiwała także przejazd kolejowy znajdujący się tuż przy niej.
Stacja Gołańcz posiada 2 perony i ładownię, 3 tory główne zasadnicze, 1 dodatkowy oraz 2 boczne, z których jeden od strony Kcyni kończy się kozłem oporowym przed peronem 2. Tor nr 3 znajdujący się najbliżej budynku dworcowego jest przedłużeniem do ładowni od strony zachodniej. Oprócz tego stacja posiada kilka torów przy dawnej parowozowni i hali napraw. Na dzień dzisiejszy w Gołańczy znajdują się jeszcze urządzenia sterowania ruchem kolejowym w postaci kształtowych semaforów i tarcz ostrzegawczych, które są unieważnione. Rozjazdy jak już wspomniano wcześniej są zamykane za pomocą zamków kluczowych i mogą być nastawiane ręcznie.
Od strony zachodniej znajdują się wyjazdy w kierunku Wągrowca, Margonina, a także bocznica do zakładów zbożowych w Gołańczy. Od strony wschodniej znajduje się wyjazd do Kcyni.

Strona główna

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin